06.09.2018 NRK Sápmi: Veaigesátta

06.09.2018 NRK TVOddasat

04.09.2018 NRK TVOddasat

29.06.2018 Altaposten: Har gitt råd til 450

12.10.2017 Radio Nordkapp: Stor pågang for gratis karriereveiledning

14.10.2016 Finnmark fylkeskommune: Åpnet karrieresentre

00.00.2016 Finnmark fylkeskommune: Karriere Finnmark offisielt åpnet

00.00.2016 Finnmark fylkeskommune: Karriereteamet er klar

13.10.2016 AltapostenKlare til innsats

26.09.2016 Kompetanse Norge: Klart for verdens nordligste karrieresenter

16.08.2016 Altaposten: Endelig i Finnmark

09.10.2015 Finnmark fylkeskommuneProsjekt Karriere Finnmark