Nettverksleder for ungdomsskolene:

Øst-Finnmark: Trygg Arne Karlsen. Karriereveileder ved Vadsø ungdomsskole

Midt- Finnmark: Petter Asbjørn Balto. Karriereveileder og sosial pedagogisk rådgiver Karasjok ungdomsskole

 

Nettverksleder videregående opplæring:

Øst- Finnmark: Arne Borgersen. Yrkesfaglærer og karriereveileder ved Vardø Videregående skole

Midt- Finnmark: Grete Nilsen. Karriereveileder/rådgiver ved Lakselv Videregående skole

Vest- Finnmark: Berit Husmo. OT leder og karriereveileder ved Hammerfest Videregående skole

 

Nettverkene har et overordnet nivå på fylket som består av:

Består av nettverkslederne fra ungdomstrinnet og videregående opplæring

Karrieresenteret i Finnmark

  • Eirin Tapio og Joana Ranttila (avdeling Vadsø)
  • Alf Roger Storhaug og Trine Anita Nilsen Nordeidet (avdeling Alta)

Rådgiverkoordinator på fylket

  • Susanne Lupton (koordinator for karriereveiledning og prosjektleder/senterleder Karriere Finnmark)