Nettverksleder fungerer som en koordinator for karriereveiledning. Nettverket skal bidra til helhet og sammenheng i karriereveiledningen i det 13 årige skoleløp.

Arbeidet utøves i nært samarbeid med rådgiverkoordinator på fylkeskommunen og Karrieresentrene (Karriere Finnmark).