Faget Utdanningsvalg ble etablert som et nytt obligatorisk fag på ungdomstrinnet høsten 2008.

Faget bidrar til at elever gjennom praktisk arbeid og faglig kunnskap skal bli mer bevisst sitt valg av videregående opplæring og fremtidig yrkesvalg.

Faget inneholder blant annet:

• Karrieresamtale med rådgiver i grupper/enkeltvis
• Informasjon om mulighetene i videregående skole og høyere utdanning
• Informasjon om lokalt, nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked
• Besøk av karrieresenter og opplæringskontor
• Åpen dag/foreldremøter på VGS
• Jobbskygging (følg en kjent voksen)
• Yrkesmesse