I tillegg til å tilby individuell veiledning, er Karriere Finnmark et ressurs- og kompetansesenter for ansatte i skoleverket og Nav.

Vi har bred erfaring og kompetanse innen bruk av ulike metoder og verktøy i karriereveiledning, samt utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon. Vi kan tilby kurs, opplæring og kollegaveiledning. Vi er et supplement til Nav og fylkeskommunens øvrige veiledningstjenester.