Alta

Trine Anita Nordeidet
Karriereveileder

Telefon 78 96 32 42
Mobil 450 32 319
E-post Trine.nordeidet@tffk.no

Alta

Jeanette Ojala
Karriereveileder

I permisjon.

Alta

Ingrid Helene Haldorsen
Karriereveileder

Telefon 78 96 32 57
Mobil 950 89 098
E-post Ingrid.haldorsen@tffk.no

Vadsø

Susanne Lupton
Senterleder og koordinator

Telefon 78 96 30 87
Mobil 916 37 089
E-post Susanne.Lupton@tffk.no

Vadsø

Espen Oskar Robertsen
Karriereveileder

Telefon 78 96 31 75
Mobil 951 06 824
E-post Espen.Robertsen@tffk.no

Vadsø

Kari Tennefoss
Karriereveileder

Telefon 78 96 30 05
Mobil 482 22 902
E-post kari.tennefoss@tffk.no