Trine Anita Nilsen Nordeidet i sort

Karriereveileder Kari Tennefoss, avd. Vadsø

klart jeg kan- innsyn gir utsyn

 

Karriereveilederne i Karriere Finnmark er sertifisert i «klart jeg kan-innsyn gir utsyn». Dette er en karriereveiledningsmetodikk som har blitt brukt innen gruppeveiledning, hovedsakelig overfor flyktninger.  Programmet er godt egnet til andre målgrupper som eksempelvis ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeid. I Vår rolle som ressurssenter er vi opptatt av å kunne bistå veiledere/lærere og andre som  driver med veiledning med gode verktøy innen karriereveiledning. Disse er blant annet veiledere i flyktningtjenesten, undervisningspersonell i voksenopplæringa og rådgivere i skolen.

I år har vi hatt år har vi hatt flere gruppeveiledninger i gruppeveiledningsprogrammet «Klart jeg Kan» – innsyn gir utsyn, og vi får stadig forespørsel om flere. Til høsten skal vi på ny sertifisere flere veiledere i  Finnmark i denne metodikken. Det er hensiktsmessig at flere i samme organisasjon er sertifisert til å bruke klart jeg kan- programmet. Det kan også være nyttig å la karriersenteret kjøre noen moduler i samarbeid med voksenopplæringen/flykningtjenesten. Dette for å få inn litt variasjon og ny giv selv om budskapet er det samme.

Gruppeveiledningsprogrammet «Kart jeg kan – innsyn gir utsyn» kan bli avholdt i en sluttfase av introduksjonsprogrammet. Den kan også skreddersys og gjøres som et ledd i en prosess der man samarbeider med for eksempel NAV, skole og attføringsbedrift. Ett av målene er at aktørene som jobber innen veiledningsfeltet får kjennskap til hverandre slik at den veiledningen man gir til innvandrere blir mer helhetlig og  at man får kjennskap til hverandres oppgaver og fagfelt. Målet med gruppeveiledningen er at deltakerne skal bli bedre kjent med seg selv og sine ressurser, samt avklare deres muligheter slik at de blir bedre i stand til å ta gode valg når det gjelder utdanning og arbeid i Norge.

 

MÅL: Økt bevissthet i forhold til egne ressurser (innsyn) oghvordan du kan ta ressursene i bruk (utsyn).