Årets rådgiversamling het Karriere Finnmark- Partnerskap om det 13 årige opplæringsløpet. Dette var en 2-dagers samling der temaet var karriereveiledning, læringsglede og mestring som hele skolens oppgave gjennom samarbeid. Assisterende opplæringssjef åpnet konferansen og kunne komme med en gladnyhet om at gjennomføringsnivået i Finnmark øker stadig. Vi jobber på lag mot bedre kvalitet i opplæringsløpet gjennom den gode Finnmarksskolen, vår felles pedagogiske plattform. Vi har fokus på samarbeid mellom kommuner og VGO gjennom partnerskap om det 13 årige opplæringsløpet og vi jobber mot tettere samhandling og samarbeid mellom ulike elevtjenester og faggrupper internt og eksternt. Vi hadde UngInvest- arbeidsinstituttet fra Buskerud som kjørte prosess om AI- metoden. Dette er en styrkebasert tilnærming i karriereveiledning. Vi fikk konkret øve på ulike samtaleverktøy og øve oss på hvordan vi kan møte ungdom på en god måte.

Dag 2 var det parallelle sesjoner med inntakskonferanse og workshop med oppfølging og veiledning.  Tilstede var skolerådgivere, NAV-veiledere, fagopplæringskoordinatorer, OT-ledere PP rådgivere, rådgivere i voksenopplæringen og karriereveiledere fra karrieresenteret.

 

Her er innlegg og materiell fra samlingen:

Deltakerliste karriere Finnmark rådgiversamling

Karriere Finnmark Partnerskap om det 13 årige skoleløp 2017

Konferanseinvitasjon 0809nov 2017

SANKS

Workshop rådgiversamling OT, FO, NAV

Ung Invest Arbeidsinstituttet Buskerud

Inntaket- rådgiversamling Vadsø 9.nov