Karriere Finnmark v/avdeling Vadsø gjennomførte i april 2017, to dager med informasjon om å ta fagbrev for ansatte i barnehagene i Vadsø kommune. Karriere Finnmark har arrangert workshop sammen med Vadsø kommune og opplæringskontoret for offentlig sektor Finnmark. Vi gikk igjennom hvordan opplæringen er lagt opp med samlinger og eksamen, hvordan kommunen legger til rette for opplæring, og erfaringer fra andre som har tatt opplæring i voksen alder. En engasjert gjeng, og gode innspill!!

Karriere Finnmark med workshop med Vadsø kommune

Karriere Finnmark, workshop med Vadsø kommune