Aktive kursdeltakere fra Finnmark

Trine Anita Nilsen Nordeidet i sort

Karriere Troms ved kursleder Birgitte Daae

I mai 2017 arrangerte Karriere Finnmark et kurs for å kunne gi bedre karriereveiledning for nyankomne. Kurset var for egne ansatte og andre relevante aktører i metodikken «klart jeg kan» innsyn gir utsyn.

Karriere Troms med Birgitte Daae og Anne Umwase var kursledene. De inviterte var fra Voksenopplæringen, flyktningtjenesten og NAV fra Alta, Vadsø, Tana, Nesseby og Sør-Varanger. Vi hadde to lærerike dager med øvelser, refleksjoner, kunnskap og mye latter!!»
«Klart jeg kan- innsyn gir utsyn er en karriereveiledningsmetodikk som er spesielt rettet for innvandrere i introduksjonsprogram. Overføringsverdien kan også brukes for andre målgrupper som ungdom som står i fare til å falle ut av videregående opplæring og arbeidsliv.
Karriere Finnmark tilbyr nå karriereveiledning for grupper som kan flettes inn i introduksjonsprogrammet.