Seminar for ledere i helsesektoren

Temadag "Opplæring og kompetanseheving av voksne i helsefagstillinger"

Fra venstre: Ingvild Ovell fra Kompetanse Norge, Susanne Lupton senterleder, Alf Roger Storhaug og Trine Nordeide fra Karriere Finnmark

Sted: UIT Norges arktiske universitet, campus ALTA

Tema: Utdanning av voksne i helsefagstillinger uten formell kompetanse

Vi hadde en spennende og lærerik dag om hvorfor Finnmark må satse på kompetanseheving av voksne. I framtiden er det et stort og økende behov for faglærte i helsefagstillinger. Karrieresenteret avdeling Alta har igangsatt et prosjekt som tar sikte på å motivere ansatte i helsesektoren uten formell fagkompetanse til å ta fagbrev innen helsefag. Karriereveilederne Alf Roger Storhaug og Trine Anita Nilsen Nordeidet ønsker å motivere og informere ledere i sektoren til å tilrettelegge for utdanning. Deretter skal de motivere ansatte ute i kommunene til å ta fagbrev. Dette skal gjøres ved at det lages et opplegg med både informasjon, gruppeveiledning, kartlegging og motivering slik at både arbeidsgiver og ansatte samarbeider for å nå målet om ta fagbrev. Finnmark har mange voksne uten formell kompetanse. Prosjektet kobles mot Finnmark fylkeskommunes strategidokument om fremtidens Finnmark (RUP) og fylkets vedtatte  regionale plan for kompetanse (RPK) om hvordan Finnmark skal sikre stabil og kompetent arbeidskraft

Program og presentasjoner fås her:

Program