Karriere Finnmark presenterte Finnmark fylkeskommunes unike desentraliserte opplæringsmodell, LOSA på en internasjonal konferanse i Madrid november 2016.

LOSA gjør det mulig for elever å gå på videregående skole på sin hjemplass ved hjelp av teknologi. Illustrasjonsfoto: Ekaterina Golitsyna - Klikk for stort bilde

Illustrasjonsfoto: Ekaterina Golitsyna

 

LOSA gjør det mulig for elever å gå på videregående skole på sin hjemplass ved hjelp av teknologi.

Finnmarks unike opplæringsmodell ble presentert på den store karrierekonferansen i Madrid.

Publisert av Maria Borch Mietinen. Sist endret 13.10.2016

Susanne Lupton skal presentere LOSA på den internasjonale konferansen. Foto: Maria Borch Mietinen - Klikk for stort bildeFoto: Maria Borch Mietinen

Susanne Lupton presenterte LOSA på den internasjonale konferansen. Prosjektleder i Karriere Finnmark, Susanne Lupton, Hun fortalte om opplæringsmodellen LOSA som gjør det mulig for elever å gå på videregående skole på sin hjemplass.

Fikk fram hvordan Finnmark fylkeskommune har jobbet for å øke tilgangen til videregående opplæring. Publikum viste stor interesse. Spesielt Canada som sliter med enorme avstander og urbefolkning som også har lav tilgang til opplæring.

– Elever velger utdanning de ikke ønsker

– Finnmark har høyest bortvalg av videregående opplæring på landsbasis. Mange elver velger å ta en utdanning som de ikke ønsker seg bare for å slippe å flytte hjemmefra som 15-16 åring, sier Susanne Lupton.

Dette har fylkeskommunen tatt på alvor ved å etablere en struktur som gjør at det mulig å gå på videregående skole på sin egen hjemplass.

Finnmark består av små tettsteder uten en videregående skole. Tidligere måtte elevene flytte hjemmefra for å gå på skole.

– Skolebenken passer ikke for alle. Det er behov for tilpassede løp. En kombinasjon av skole og arbeidspraksis kan gjøre det enklere for skoletrøtte ungdom, forklarer Lupton.

LOSA (Lokal Opplæring i Samarbeid med Næringslivet) gir elever mulighet til å ta første året på videregående skole på hjemstedet sitt. Dette går an ved hjelp av teknologi som lyd/bilde gjennom et virtuelt klasserom. Elevene blir fulgt opp av faglærere på videokonferanse, fronter, Skype og multimedia. På hvert sted er det lokale veiledere som følger opp elever med knutepunkt fra en moderskole. Det veksles mellom skole og praksis.

Lupton har skrevet en artikkel om LOSA som heter «Local training in partnership with industry». Denne artikkelen skal hun presentere under årets konferanse.

Bestilte rapport om skolekvalitet

I april 2016 ble det laget en rapport for Kunnskapsdepartementet utført av Falch og Brensnes (SØF 01/06) om skolekvalitet i videregående opplæring. Hensikten var å få kunnskap om kvalitet og kvalitetsforskjeller mellom videregående skoler nasjonalt, men rapporten manglet en ting:

– Rapporten fanget ikke opp hvordan LOSA-elever lykkes med sin videregående opplæring, sier Lupton.

Finnmark fylkeskommune bestilte så en utvidet rapport fra Falch og Brensnes som ble lagt fram i Hovedutvalget for kompetanses møte 6. oktober 2016. Den utvidede rapporten skiller mellom LOSA-elever og ordinære elever. Lupton vil presentere resultatene fra rapporten under konferansen i Madrid.

– Fokuset mitt vil være på LOSA-yrkesfagelever, da artikkelen jeg har skrevet handler om hvordan vekslingen mellom skole og praksis i det lokale arbeidslivet kan føre til økt gjennomføring og unik kunnskap om lokale karrieremuligheter.

Luptons artikkel setter fokus på hva Finnmark gjør for å bygge opp om sosial rettferdighet ved å legge til rette for økt gjennomføring av videregående opplæring.

Om konferansen

15.–18. november arrangeres den internasjonale karriereveiledningskonferansen IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance) i Madrid.

Årets konferanse er knyttet til hvordan karriereveiledning kan bidra til et mer rettferdig samfunn og har tittelen «Promoting Equity through Guidance and Counseling. Reflection, Action, Impact».

IAEVG er verdens største paraplyorganisasjon for karriereveiledere og karriereveiledningstilbydere. Konferansen samler hvert år folk som er involvert i karriereveiledningsarbeid over hele verden, både på organisasjons- og systemnivå og i akademia.