Utenfor Finnmark fylkeskommune Foto: Maria Borch Mietinen

Utenfor Finnmark fylkeskommune
Foto: Maria Borch Mietinen

Direktør i VOX Gina Lund var på rundreise i Nordland og Finnmark for å se hvordan vi jobber her i Nord med de voksnes læring.

Fredag 23. september fikk fylkeskommunen besøk av VOX-direktør Gina Lund og hennes tre medarbeidere. VOX er nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk som jobber med analyse og utredninger av befolkningens behov for voksnes læring.

Lund besøkte karrieresenterets lokaler i Hermetikken i Vadsø og reise senere videre til Alta for å se lokalet i kunnskapsparken i Alta.

Livslang læring

Tema for dagsseminaret var samordnet innsats for livslang læring. Gjestene fikk høre innlegg fra opplæringsavdelingen om nettskole/fagskole, OPUS avdelingsleder, voksenopplæringen, næringsavdelingen, Karriere Finnmark og karrieresentrene.

Program