Invitasjon til offisiell åpning av de to nye karrieresentrene i Finnmark

 

De fire nyansatte karriereveilederne i karrieresenteret i Finnmark avdeling Vadsø og Alta

De fire nyansatte karriereveilederne i karrieresenteret i Finnmark avdeling Vadsø og Alta

Vi ønsker velkommen til karrieresenter konferanse i Alta den 30. august 2016, Alta Scandic. Registrering fra 08.30 og start kl 0900.

Karriere Finnmark er et partnerskap mellom NAV Finnmark og Finnmark fylkeskommune. Karriere Finnmark inviterer til offisiell åpning av de to nye karrieresentrene  i fylket. Karrieresentrene etableres i Alta og Vadsø. Karrieresentrene skal gi gratis individuell karriereveiledning til voksne over 19 år og i tillegg være et ressurssenter for veiledere i NAV, for rådgivere og lærere i skolen som jobber med karriereveiledning og for andre aktører innen

fagfeltet.

Målgruppen for konferansen er skolens ledelse, karriereveiledere, rådgivere og veiledere i ungdomsskoler, lærere i faget utdanningsvalg, videregående skoler, PPT, Oppfølgingstjeneste, NAV, attføringsbedrifter, opplæringskontor, arbeidsgiver og arbeidstaker organisasjoner.

Temaet for konferansen er karriereveiledning i et livslangt løp. Hvordan kan karriereveiledning være en styrke for individet og et samfunn i omstilling, men også i utvikling.

Konferansen er gratis. Det er lagt av 50 rom på Scandic Alta. Reise dekkes av den enkelte. (Er du rådgiver, rektor i skolen eller lærer i faget utdanningsvalg skal du også delta på utvidet konferansedag den 31. august. Se program.)

Her har du tilgang til alle presentasjonene:

Frog puslespill av Jeanette Ojala, Aksis

Roger Kjærgård, leder ekspertutvalget NOU 2016:7

Karriereveiledning i et samisk perspektiv av/Marja Eira

Olga Goldfain, Bedriftskompetanse Tromsø

Karriere Troms v/Finn Magne Spjelkavik